diagonalny

14 tekstów – auto­rem jest diago­nal­ny.

jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy two­je hobby
wyłącza cię z życia 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 lipca 2019, 21:17

grunt to widzieć 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2019, 21:15

niedoj­rzałość, roz­my­wa się w skraj­nej neut­ralności
i sym­pto­mach ry­tual­ne­go gadżeciarstwa 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lipca 2019, 10:12

Co sta­nie się z rein­karnacją gdy ro­boty zastąpią człowieka?
Ro­boty będą rein­karno­wać się w kupę żelastwa. 

anegdota • 16 lipca 2019, 10:02

zoomatrimonium

chciała papuga
kameleona

tęczo­wy on 
tęczowy
o n a
 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2019, 20:55

w drodze do nieba jak i w miłości
ważne są czasowniki 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 lipca 2019, 20:50

przystanek sen

Odtwórz
śli­niła się
chy­biąc z wrażenia
po dru­giej stro­nie spojrzeń
fa­lującą henną włosów
puszczała na lewo
prze­malo­wane oko
w prześwi­tujących getrach
gołe kos­tki w trampkach
wołały jak zim­no jej
w pępek i myśli
pomiędzy

przy­lepiła wzrok
zachod­nią modą
gumę do ławki
złamała paznokcia
wsiadła
ury­wając wszys­tkie spojrzenia

odjechała
 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 lipca 2019, 23:14

sztuczność po­zująca na sztukę
bez­pośred­nio wyk­rzy­wia pozoranta 

anegdota • 12 lipca 2019, 12:07

Kielichy kwiatów
Pod­nieb­ne oranżerie
Ra­dość skrzydlatych
 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 12 lipca 2019, 12:05

majątek głupo­ty lu­bi być
dziedziczny 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 lipca 2019, 12:03

diagonalny

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

diagonalny

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 22:32tallea sko­men­to­wał tek­st Co sta­nie się z [...]

17 lipca 2019, 20:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

17 lipca 2019, 20:46Spruta sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

17 lipca 2019, 19:56marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st niedojrzałość, roz­my­wa się w [...]

17 lipca 2019, 12:56.Rodia sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

17 lipca 2019, 12:52.Rodia sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

17 lipca 2019, 12:19.Rodia sko­men­to­wał tek­st niedojrzałość, roz­my­wa się w [...]

17 lipca 2019, 09:31Spruta sko­men­to­wał tek­st niedojrzałość, roz­my­wa się w [...]

16 lipca 2019, 23:51marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

16 lipca 2019, 23:27diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]